Aleksandra Klimkowska

Mieszkam w Gaci i uczę się w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku. Uczestniczę w projekcie „Akcja Cydzik” ponieważ chcę zdobyć większą wiedze na temat ułanów. Moje zainteresowania to sztuki walki, piłka nożna.