Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk; tel. 59 842 72 01; adres email: sekretariat@mbp.slupsk.pl;
 2. W kwestii bezpieczeństwa danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku możecie się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych (Paweł Kamiński) na adres email: iod@mbp.slupsk.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 RODO);
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu tj. zadań wynikających ze statutu Biblioteki, dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, określonych w obowiązującej ustawie o bibliotekach oraz:
  • kontaktowania się w celu związanym ze świadczeniem usług,
  • korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • założenia i zarządzania kontem,
  • udziału w szkoleniach, warsztatach i praktykach,
  • udziału w konkursach i innych wydarzeniach,
  • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują,
  • kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi i promocyjnymi,
  • publikacji materiałów,
  • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem systemami,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
  • prowadzenia analiz statystycznych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.
 7. Państwa dane osobowe udostępniane będą podmiotom uprawnionym z mocy prawa oraz podmiotom partnerskim (np. Europeanie), również zajmującym się obsługą informatyczną administratora danych.
 8. Dane udostępnione przez Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia danych jak i ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 10. W przypadku uznania naruszenia przepisów rozporządzenia RODO lub innych dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych;
 11. Administrator danych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić Państwa dane.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym nawiązania współpracy z Biblioteką w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji szkoleń, udziału w konkursach, obsługą Państwa zapytań.Polityka Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Podmiotem zamieszczającym  na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą: Słupsk, Grodzka 3.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji na temat popularności konkretnych podstron a także parametrów w jakich Użytkownicy Serwisu wyświetlają daną stronę.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.