Nikola Stępień

nikola stepien Nikola Stępień (kl. II b, ZSS Kobylnica), Data urodzenia: 21.02.1999 r., Interesuję się muzyką (m.in. śpiewem), informatyką, historią, jak i polskim. Biorę udział w projekcie na prośbę dyrekcji mojej szkoły, jak i z powodu zainteresowania historią i zamiłowania do dziennikarstwa.

Pragnę z wielkim zapałem poprowadzić wywiady z ludźmi, którzy opowiedzą nam (zgodnie z faktami), jak to wszystko wyglądało, a że interesuje mnie przede wszystkim wojna i okresy poza nią, dlatego radością uczęszczam na zajęcia.