Zbigniew Brodzki

Zbigniew Brodzki

Zbigniew Brodzki urodził się w Wilnie w 1934 roku. Ochrzczony w słynnej Ostrej Bramie, przeżył w Wilnie lata do zakończenia wojny w 1945 roku. W wyniku zmiany granic, rodzina Brodzkich zmuszona była do repatriacji na tereny Polski. Przez rok mieszkali w Białymstoku.

W 1946 roku przeprowadzili się do Słupska, zajmując mieszkanie przy ulicy Batorego, która wówczas miała jeszcze charakter podmiejskiego osiedla domków jednorodzinnych – oddalona od najbliższych zabudowań blisko kilometr.

Pan Zbigniew Brodzki ukończył Technikum Finansowe. Po ukończeniu szkoły pracował jako inspektor kontroli technicznej w MZBM. Po roku został przewodniczącym rady zakładowej firmy, a następnie – aż do emerytury – piastował stanowisko kierownika zakładu.

Pracując w jednostce odpowiadającej między innymi za zagospodarowanie terenu miasta przyczynił się do jego rozwoju inicjując wiele akcji społecznych, kulturalnych i innych. Odpowiadał między innymi za akcję zagospodarowania słupskich podwórek w latach 80-tych, inicjatywę społecznych komisji pojednawczych, organizację tzw. „Słupskich sobót”. Był też członkiem Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratycznego, radnym Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku. Za swoją działalność Pan Zbigniew otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Zasłużony Działacz Kultury, czy Nagrodę Miasta Słupska.

slider zbigniew brodzki