Romuald Krasowski

Romuald Krasowski

Romuald Krasowski pochodzi z terenów byłego woj. Nowogrodzkiego – obecnie znajdujących się za wschodnią granicą Polski. W 1942 roku pracując na utrzymanie rodziny zapoznał osoby z kręgów konspiracji i wszedł w szeregi Armii Krajowej. Przysięgę złożył w marcu 1942 roku.

Działając w konspiracji odpowiadał m.in. za wykonywanie wyroków sądu konspiracyjnego, brał udział w akcjach odwetowych, odbijaniu posterunków czy dostarczanie amunicji i broni do innych oddziałów AK. W czasie wojny walcząc w szeregach AK dwa razy uciekał przed werbunkiem do Ludowego Wojska Polskiego. Przy trzeciej próbie ucieczki został schwytany i osadzony w więzieniu, skąd trafił na przeszkolenie wojskowe do Białegostoku. Wykazując się doświadczeniem z pola walki i umiejętnością posługiwania się bronią i kierowania plutonem żołnierzy został przeniesiony do grupy podoficerskiej. Dzięki temu zawarł znajomość z sierżantem, który załatwił mu przydział do wybranej jednostki – artylerii przeciwlotniczej. W 1946 roku został zdemobilizowany i wybrał zawód leśniczego. Zdobywszy średni wykształcenie w tym kierunku trafił na ziemie słupskie, gdzie po odbyciu stażu u leśniczego dostał własną leśniczówkę w Damincy, gdzie mieszkał do swojej śmierci w październiku 2016 r. Pochowany na Starym Cmentarzu w Słupsku.

slider romuald krasowski