Leonia Strzelczyk

rekopis leonia strzelczyk

Urodziła się 28 sierpnia 1906 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Pochodziła z rodziny inteligenckiej i podobnie jak rodzice została nauczycielem. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. We wrześniu 1939 roku wzięła udział w obronie stolicy. Podczas II wojny światowej udzielała się w służbach zaopatrzeniowych, pomagając w dostarczaniu żywności dla żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu.

W okupowanej Warszawie zorganizowała i kierowała Zawodową Szkołą Handlową, gdzie prowadzono tajne nauczanie. Po klęsce powstania warszawskiego utworzyła Szkołę Powszechną we wsi Bogdanowo (okolice Piotrkowa Trybunalskiego), a następnie Państwowe Gimnazjum Handlowe w Gdyni. W 1946 roku z nakazu władz oświatowych ówczesnego województwa gdańskiego wyjechała do Słupska, by tam zorganizować i uruchomić Gimnazjum i Liceum Handlowe. Z jej inicjatywy w 1946 roku Franciszek i Felicja Bystrzyńscy na potrzeby uroczystej akademii napisali jednoaktówkę „Miłość Matki”.

Pani Leonia była pedagogiem z powołania: potrafiła zmotywować młodych ludzi do działania i kreatywności. Niestety w Słupsku przebywała tylko przez dwa lata. Kontynuowała swoją karierę pedagogiczną w Szczecinie i Warszawie. Została odznaczona przez władze Słupska Medalem „Za zasługi dla Miasta Słupska”. Zmarła 7 stycznia 1995 roku w Warszawie. Została pochowana na warszawskich Powązkach.

slider leonia strzelczyk