ks. Jan Giriatowicz

Urodził się 18 lipca 1938 r. w Smelach k. Widzów (województwo wileńskie, ob. Białoruś) w wielodzietnej, patriotycznej rodzinie na kresach Rzeczypospolitej. Rodzinne strony opuścił wraz z bliskimi w ramach repatriacji w 1946 r., osiedlił się w Barkowie („Ziemie Odzyskane” – pow. człuchowski). W 1958 r. ukończył wewnętrzną maturę w Niższym Seminarium Duchownym w Słupsku, a następnie zewnętrzny egzamin dojrzałości w II Liceum Ogólnokształcącym. Naukę kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu koło Świebodzina, w czasie której odbył dwuletnią służbę wojskową jako artylerzysta.

Święcenia kapłańskie odebrał w roku milenijnym – 16 czerwca 1966. Po latach posługi na ziemi gorzowskiej i w Koszalinie, w 1976 r. powrócił do Słupska, do parafii mariackiej. Pięć lat później, w 1981 r. został proboszczem nowo erygowanej parafii pw. św. Jacka w Słupsku. Ksiądz brał aktywny udział w życiu parafii (m.in. założył Klub Inteligencji Katolickiej, oddział Caritasu, organizował pielgrzymki na Jasną Górę, w których chętnie brała udział młodzież akademicka). W latach 80. XX w. jako kapelan Solidarności, wspierał duchowo, moralnie i materialnie, ludzi walczących o zmiany w Polsce.

Ksiądz prałat całym sercem umiłował swoją ojczyznę, miasto i parafię, mimo natłoku spraw zawsze znajdował czas dla drugiego człowieka. Dzięki jego zaangażowaniu udało się wyremontować parafialne zabytkowe organy, doprowadził też do uznania błogosławionego Bronisława Kostkowskiego za patrona Słupska. Przy parafii św. Jacka założył też biuro Radia Maryja, którego jest zwolennikiem. W 2006 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. We wrześniu 2006 r. za działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców, uchwałą Rady Miejskiej nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Słupska. Jest też laureatem nagrody im. ks. Bolesława Domańskiego. Od 31 lipca 2015 r. przebywa na emeryturze. Obecnie jest rezydentem w Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku.

(Źródła: Powiat Słupski, n-ry: 1-2 2010, 9-10 2015; Głos Pomorza, n-ry: 190 2013 r., 31, 165 2015 r.; Kurier Słupski nr 52 2010 r.; edycja: P.Nowak)