Krystyna Wasiuszko

Krystyna Wasiuszko

Krystyna Wasiuszko urodziła się 26 marca 1929 roku w Warszawie. Kiedy wybuchła wojna, miała wówczas 10 lat i mieszkała na Starym Mieście w Warszawie. Dwa lata później starsze siostry wprowadziły ją świat harcerstwa, gdzie powoli wtajemniczana była w działalność sabotażową. Brała udział w kursach przygotowujących do wypatrywanego przez ludność Warszawy powstania.

W 1942 roku złożyła przysięgę i wstąpiła do Szarych Szeregów, do 19tej żeńskiej drużyny harcerskiej im. Emilii Plater. W czasie powstania została przydzielona do pomocy powstańcom w rejonie Starego Miasta, jej starsza siostra została wysłana na Pragę. Jako młoda uczestniczka Powstania Warszawskiego Krystyna Wasiuszko między innymi zaopatrywała powstańców w żywność, była przewodnikiem po kanałach łączących poszczególne punkty w obrębie działań powstańczych, kolportowała informacje. W czasie odprowadzania rannego powstańca sama została ranna w nogę trafiła do szpitala gdzie pozostała udzielając pomocy rannym aż do zakończenia walk. Była świadkiem gorzkich scen zakończenia powstania i kapitulacji oddziałów. Po kapitulacji została wraz z innymi kobietami z powstania wywieziona do Frankfurtu nad Odrą gdzie pracowała przy wykopkach ziemniaków i w fabryce fajansu. Wraz ze zbliżającym się końcem wojny więźniowie zostali ewakuowani pod Berlin gdzie dzięki sprytowi grupy współwięźniów udało im się uciec. Po wyzwoleniu pani Krystyna wróciła do Warszawy, gdzie znalazła swoją mamę i siostrę. Ukończywszy liceum edagogiczne została skierowana do pracy w Słupsku, gdzie czynnie przepracowała jako nauczycielka w kilku słupskich szkołach aż do emerytury. Uczestniczyła w życiu kulturalnym Słupska, jako nauczycielka przekazywała wiedzę i doświadczenia uczestnictwa w powstaniu swoim uczniom. Zorganizowała Izbę Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej nr 4.. Za uczestnictwo w Powstaniu Warszawskim została odznaczona wieloma medalami i wyrazami uznania. Dziś działa aktywnie w Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę.

slider krystyna wasiuszko