Krystyna Krajewska

Krystyna Krajewska

Krystyna Krajewska – urodziła się 3 lipca 1927 roku w Warszawie przy ulicy Wolskiej. W październiku 1940 r. nawiązała kontakt z dowództwem Szarych Szeregów. Niedługo przydzielono jej pierwsze zadanie – rozpoznanie volksdeutsch’ów wychodzących ze sklepu dla Niemców.

Brała udział w działaniach „małej dywersji”, rozpowszechnianiu haseł i ikon Polski Walczącej, kolportażu gazetek informujących o działaniach ZWZ, a później AK. Przed wybuchem powstania brała udział w wyjazdowych szkoleniach posługiwania się amunicją i bronią. W czasie powstania trafiła do oddziału uczestniczącego w zdobyciu monopolu tytoniowego i próbie odbicia obozu koncentracyjnego na Gęsiówce.
Podczas tej akcji, 11-go dnia powstania została schwytana i wywieziona do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd trafiła do obozu pracy w Ravensbruck. Spędziwszy tam 6 tygodni trafiła do kolejnego obozu w Buchenwaldzie, a stamtąd do Altenburga, gdzie pracowała w fabryce amunicji. Podczas pracy podobnie jak inni polscy pracownicy celowo produkowała wadliwe naboje robiąc „auschutz” (braki). Kiedy sprawa z nabojami wydała się, została skierowana do „baukomanda”, gdzie przydzielono jej cięższe roboty.
Po wyzwoleniu w 1945 roku – wróciła do Warszawy, a nastepnie do Komorowa gdzie mieszkała jej rodzina. 24 czerwca 1945 roku przyjechała wraz z rodzicami w Słupsku, zamieszkali na ul. Kilińskiego. Pracowała m.in. jako kelnerka w restauracji przy dworcu na Wojska Polskiego, później w kasie Teatru, w sklepie odzieżowym, w fabryce Alka. Obecnie jest na emeryturze. Pracowała społecznie w ZBOWiD oraz Związku Inwalidów Wojennych. Posiada Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Krzyż AK oraz Medal „Za Warszawę”.

slider krystyna krajewska