Klementyna Kwiatkowska

Klementyna Kwiatkowska Klementyna Kwiatkowska urodziła się 18.11.1923 r. w woj. białostockim. Oboje rodzice byli nauczycielami. Ojciec – Stanisław Repelowski po wojnie zajął się organizowaniem szkolnictwa we wsiach regionu Białostocczyzny. Na skutek interwencji NKWD w domu rodzinnym, pani Klementyna – wówczas młoda uczestniczka kursu nauczycielskiego – wraz z rodzicami zmuszona była szukać schronienia na Ziemiach Odzyskanych. Do Słupska przyjechała w sieroniu 1945 r. Pracowała w szkolnictwie, m.in. ponad 20 lat w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Słupsku. Przez pewien okres pracowała w słupskim teatrze jako bileterka i aktorka pod pseudonimem Kama Olska. Była zaangażowania w działaność społeczną, prowadziła młodzieżowe zespoły wokalne, recytatorskie, teatralne i chóry. Była odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Walk o Niepodległość i in. Ze wspomnień naszej rozmówczyni wyłania się bardzo wyraźny obraz powojennego miasta oglądanego oczyma młodej wówczas kobiety, wrażliwej na piękno i uczestniczącej w tworzącym się życiu kulturalnym miasta. Od 2002 roku jest członkinią Koła Pierwszych Słupszczan. Zmarła 21 marca 2015 roku. Cześć Jej pamięci.

slider klementyna kwiatkowska