Julian Wyraz

julian wyrazUrodził się 16 marca 1915 roku we wsi Podborek na Kielecczyźnie. Był ułanem 8. Pułku Strzelców Konnych, 16. Dywizji Pomorskiej, który został sformowany w 1921 roku w garnizonie Chełmno nad Wisłą.

Julian bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej pełnił służbę czynną, dlatego trafił na front. Jego pułk walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku w składzie Pomorskiej Brygady Kawalerii (Armii „Pomorze”). Jeszcze w 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej, przebywał w wojskowych obozach przejściowych. Następnie trafił na roboty przymusowe w Niemczech, gdzie był do 1945 roku. Tam też poznał Gertrudę Trzebiatowską (Kaszubkę), która będąc na robotach przymusowych pracowała w niemieckim domu. Julian i Gertruda pobrali się w Niemczech i 11 lutego 1946 roku przybyli na Pomorze. Osiedlili się w miejscowości Miszewo (gmina Trzebielino), gdzie przyznano im dwunastohektarowe gospodarstwo rolne. Julian Wyraz mimo, że życie go nie rozpieszczało, nigdy nie tracił woli i chęci do pracy. Pozostał wierny sobie i swoim ideałom. Mieszkał z rodziną w Miszewie. Zmarł 25 lutego 2014 roku. Cześć Jego pamięci!