Felicja Bystrzyńska

Felicja Bystrzyńska

Felicja Bystrzyńska urodziła się 5 października 1927 roku w Janowcu Wielkopolskim. Wychowywała się w Janowcu do czasu wybuchu wojny i przymusu wysiedlenia z rodzinnych stron. Wraz z rodzicami i siostrą trafili do miejscowości Końskie, w Generalnej Guberni gdzie w trudnych warunkach przeżyli wojenną zawieruchę. Do Słupska przybyła w 1946 r.

Jako młoda mieszkanka pani Felicja brała udział w społecznej akcji odgruzowywania starówki. Po ukończeniu Gimnazjum i Liceum Administracyjnego, pracowała w słupskich przedsiębiorstwach: “Słupianka”, “Cezal”. Pracowała również w Urzędzie Miejskim w Słupsku. jest aktywną członkinią Koła Pierwszych Słupszczan przy STSK, pełniła tez funkcję ławnika sądowego, jak również była działaczką PCK. Obecnie Pani Felicja Bystrzyńska, jako człowiek o niezwykłej pogodzie ducha nadal uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym miasta. Napisała kilka artykułów dotyczących jej życia w powojennym Słupsku i znajduje siły na pracę społeczną.

W 1946 roku wraz z ojcem Franciszkiem napisała scenariusz jednoaktówki „Miłość Matki”. Sztuka powstała z polecenia Leonii Strzelczyk, dyrektorki Gimnazjum Kupieckiego, na potrzeby uroczystej akademii zorganizowanej z okazji Dnia Matki. Treść jednoaktówki była przepełniona wszystkimi patriotycznymi wartościami pielęgnowanymi w rodzinnym domu Bystrzyńskich. W głównych bohaterów wcielili się uczniowie Gimnazjum Kupieckiego: Tadeusz Mierzwiak, Henryk Kamiński, Janina Choroszkiewicz i Elżbieta Majchrzak. Natomiast reżyserowania i napisania maszynopisu podjęła się Maria Zaborowska. Po blisko 70 latach pani Felicja odnalazła rękopis jednoaktówki i to on był inspiracją projektu „Rękopis z przeszłości”.

slider felicja bystrzynska