Elżbieta Majchrzak-Golonka

rekopis elzbieta golonka

Elżbieta Majchrzak-Golonka – urodziła się 19 listopada 1930 roku w Rawie Mazowieckiej. Podczas II wojny światowej jej rodzinne miasto zostało zbombardowane. Rodzina pani Elżbiety straciła cały swój dobytek (sklep i mieszkanie), a rodzice zostali bezpodstawnie aresztowani. W tych okolicznościach dwie młodsze siostry znalazły się pod jej opieką. Po zwolnieniu rodziców z aresztu ojciec pani Elżbiety zaczął szukać nowego domu dla swojej rodziny. Do Słupska trafił przez przypadek w 1945 roku. To tutaj zepsuł się pociąg, którym podróżował. Znalazł w mieście wolne mieszkanie i ściągnął rodzinę.

Pani Elżbieta po przyjeździe do Słupska rozpoczęła naukę w szkole średniej utworzonej przez panią Leonię Strzelczyk. Jako młoda dziewczyna interesowała się teatrem i przejawiała zdolności aktorskie. Przystąpiła do kółka teatralnego, kierowanego przez panią Marię Zaborowską. Razem z grupą teatralną wielokrotnie występowała na deskach Słupskiego Teatru. W 1946 roku została wytypowana do tytułowej roli matki w jednoaktówce „Miłość Matki”, napisanej przez Franciszka i Felicję Bystrzyńskich.W latach 1949-1952 Elżbieta Majchrzak-Golonka (nazwisko po mężu) odbyła studia w zakresie rachunkowości. 11 marca 1953 roku otrzymała dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na Wydziale Finansów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie i uzyskała kwalifikacje ekonomisty księgowego. Aktualnie prowadzi aktywne życie, od kilku lat jest słuchaczką Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

slider elzbieta golonka