Danuta Kardasz

Danuta Krystyna Kardasz

Danuta Krystyna Kardasz urodziła się 31 października 1924 r. w Janowcu Wielkopolskim. Razem z siostrą i rodzicami mieszkała tam do 5.12.1939 r. kiedy decyzją władz okupacyjnych zostali przesiedleni do Generalnej Guberni – miejscowości Końskie.

W czasie wojny pracowała jako maszynistka jednocześnie uczęszczała na podziemne kursy edukacyjne oraz uczestniczyła w działaniach konspiracyjnych.

Po zakończeniu wojny na krótko powrócili do Janowca. Kierując się ówczesną tendencją zasiedlania tzw. Ziem Odzyskanych pani Krystyna znalazła mieszkanie w Słupsku, gdzie sprowadziła niedługo siostrę i rodziców. Pierwsza praca w Urzędzie Likwidacyjnym pozwoliła nie tylko na poznanie miasta ale też i nabycie znajomości, nawiązanie relacji koleżeńskich. Kontynuowała naukę w Liceum Administracyjnym, podjęła pracę w ZUSie i wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Obuwiem jako księgowa. Pracowała ponadto w Przedsiębiorstwie Robót Melioracyjnych oraz w Radzie Uczelnianej ZSP przy WSP w Słupsku.

W późniejszym okresie uczestniczyła w tworzeniu słupskiej kultury, działając jako instruktor kulturalno – oświatowy, w Kole Pierwszych Słupszczan i innych organizacjach np. jako przewodnik turystyczny PTTK.

Jako osoba bardzo gościnna i otwarta, mając blisko 90 lat pani Krystyna nie zamyka się na życie towarzyskie, organizuje wieczornice, na których pojawiają także i znajomi z tamtego pierwszego okresu życia w Słupsku.

slider danuta kardasz