Daniel Galimski

rekopis daniel galimskiNazywam się Daniel Galimski. Mieszkam w okolicy Słupska i jestem uczniem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku. Uczęszczam do klasy o profilu humanistycznym. Biorę udział w projekcie jako odtwórca roli Staszka w inscenizacji „Miłość Matki” napisanej w 1946 roku przez Słupszczankę panią Felicję Bystrzyńską i jej ojca Franciszka. „Rękopis z przeszłości” jest to dobra okazja do zdobycia dodatkowej wiedzy historycznej i dziennikarskiej oraz nabycia doświadczenia aktorskiego.