Damian Staszewski

Mieszkam w Słupsku i uczę się w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku. Biorę udział w projekcie „Akcja Cydzik” ponieważ chcę zdobyć doświadczenie. Interesuję się informatyka, montażem obrazu i dźwięku, akrobatyką i zdobywaniem wiedzy.