Bronisław Jerzy Kostkowski

Błogosławiony alumn. Urodził się 11 marca 1915 r. w Słupsku, w kamienicy przy obecnej ul. Wileńskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przeniósł się z rodziną do Bydgoszczy, gdzie uczęszczał najpierw do Publicznej Szkoły Powszechnej, a następnie w 1926 r. wstąpił do Męskiego Państwowego Gimnazjum Humanistycznego. W 1936 r., po maturze, rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Jego naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Został aresztowany 7 listopada 1939 r. przez gestapo i osadzony w więzieniu. Ze względu na miejsce urodzenia znajdujące się na terenie Rzeszy, zaproponowano mu zwolnienie w zamian za zrzeczenie się z kapłaństwa – odmówił (Raczej śmierć wybiorę, niż sprzeniewierzę się powołaniu, którym Bóg mnie zaszczycił). Przeniesiony do więzienia w Lądzie, trafił w sierpniu 1940 r. do obozu w Sachsenhausen i dalej w grudniu do obozu w Dachau. Zmarł na skutek wycieńczenia 27 września 1942 r. 13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski beatyfikował Bronisława Kostkowskiego wraz ze 108 innymi męczennikami. Rok później, z inicjatywy ks. prał. Jana Giriatowicza zmieniono nazwę placu Grunwaldzkiego na plac bł. Bronisława Kostkowskiego. W 2004 r. uchwałą Rady Miejskiej Bronisław Kostkowski został ustanowiony patronem miasta Słupska.

(Źródła: Kaczmarek T., Błogosławiony alumn Bronisław Kostkowski, Włocławek 2001; edycja: P.Nowak)